Bokanmeldelse: Skapsprengere – komme ut av skapet-historier

Av: Anniken Huitfeldt og Kurt Ole Linn (red.)

image

Skapsprengere inneholder personlige beretninger om hvordan det er å komme ut av skapet og stå åpent fram som homofil eller lesbisk. Noen av historiene er sterke vitnesbyrd om hvor vanskelig og sårt dette kan være, men også hvor avklarende og forløsende det kan være i ettertid. Boken inneholder i tillegg artikler som ser på homofili ut fra ulike perspektiver – religion, minoritetsgrupper, idrettsmiljøet, ungdom og seksualitet. Skapsprengere retter seg spesielt mot unge homofile og er ment som hjelp til å våge å stå åpent fram om sin homofili. 

17 mennesker deler sin ut av skapet-historie

Boken består av to deler. Den første delen er Skapsprengere, som inneholder intervjuer med 17 mennesker, mange av dem relativt unge. De fleste av historiene har en god slutt, familien og omgivelsene har enten øyeblikkelig eller etter en stund akseptert legningen og personen som h*n er.

Blant de som forteller sin historie, finner vi både mannlige og kvinnelige idrettsutøvere, doble minoriteter – en mannlig same og en kvinne med iransk bakgrunn -, folk fra bygd og by, samt unge under 18 år. Du vil også finne kjendiser, som Jan Thomas, i samlingen. En god blanding, med andre ord.

I del to, “Homo på heltid”, er det fokus på forskningsbaserte tekster og informasjon om LHBT-temaer. Ulike forskere ser på homofili fra ulike religiøse og kulturelle perspektiver. Vi får innblikk i hva som har skjedd både politisk og i befolkningen de siste hundre årene, og hvordan fokuset er på arbeidet for likeverd i dag, f.eks hos doble minoriteter og i idrettssektoren.

Godt rettsvern, dårlige holdninger?

I artikkelen “Fra synd og perversjon til respekt og mangfold” beskrives statlig politikk overfor LHBT-grupper og hvor vi står i dag. Da forskningsstiftelsen FAFO utførte en litteraturstudie i 2008/09, skrev de bl.a:

“Med innføring av felles ekteskapslov er nesten all juridisk diskriminering av homofile og lesbiske i Norge fjernet. Samfunnets holdninger til homofili har endret seg i positiv retning, men det er et paradoks at mange lesbiske, homofile og bifile fortsatt opplever diskriminering og trakassering. Det er likeså et paradoks at ordene “hore” og “homo” er av de vanligste skjellsordene blant ungdom.”

Artikkelforfatter Simonsen skriver videre:

“Nyere undersøkelser viser også at svært høye andeler homofile og lesbiske skoleelever utsettes for alvorlig mobbing og vold. I tillegg viser det seg at bare tanken på en homofil fortsatt gir en tredjedel av norske menn ubehag og frysninger. Til tross for økt rettsvern kan det se ut til at folks underliggende holdninger til lesbiske og homofile ikke er (blitt) mer positive.” (s. 268)

De viktigste utfordringene som gjenstår, er bl.a å sikre at offentlige tjenester er like godt tilpasset homofile og lesbiske som heterofile, arbeide for at seksuelle minoriteter kan leve uten frykt for diskriminering og mobbing, påvirke holdninger og at menn som har sex med menn må vies spesiell oppmerksomhet med tanke på HIV-forebygging og -oppfølging. (s. 269)

Min vurdering

Selv om den er litt ‘gammel’ som fagbok, tror jeg den fremdeles er svært relevant både for folk som hovedsakelig er interessert i det politiske og juridiske arbeidet for LHBT-grupper, og for de som ønsker seg forbilder og/eller er nysgjerrig på ulike enkeltindividers erfaringer med å komme ut og leve åpent som homofil eller lesbisk i dagens Norge.

Med 17 menneskers personlige historie og mer enn 12 ulike eksperters artikler om forskjellige fagfelt, er dette en bok rik på tankevekkende informasjon. Anbefales!

Forord og delen “Skapsprengere” har fått de 179 første sidene, deretter har side 180-302 blitt viet “Homo på heltid”. 

Boka ble gitt ut i 2009, i forbindelse med den nye ekteskapsloven. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s